Centrum Archiwizacji Dokumentów "ARCHIWUM" Sp. z o.o.

Adres:
ul. Brzezie, Szlachecka 1
31-588 Kraków
woj. małopolskie


Kontakt:
Telefon: (12) 684-28-10
Fax: (12) 684-28-10
Tel. kom.: 785934446Godziny otwarcia:
8.00-16.00Licznik odwiedzin:

Opis działalności:

    Centrum Archiwizacji Dokumentów "Archiwum" Sp. z o.o. jest firmą o wyłącznym kapitale polskim, świadczącą usługi archiwizacyjne dla firm, urzędów oraz osób prywatnych.

   Proponujemy naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie porządkowania istniejących i tworzenia nowych archiwów zakładowych, niszczenia dokumentów przeznaczonych do brakowania oraz krótko bądź długoletniego przechowywania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.

Porządkowanie zasobów archiwalnych
    CAD "ARCHIWUM" prowadzi usługi porządkowania i opracowywania wszystkich kategorii dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami archiwizacji.
Możliwe są również konsultacje i pomoc w organizacji, opracowywaniu wewnętrznego, zakładowego systemu gromadzenia i przechowywania dokumentów.
    Możliwość zlecenia powyższych usług jest niezależna od przekazania dokumentów na przechowywanie do ARCHIWUM.

Niszczenie dokumentów
    Oferujemy usługę niszczenia dokumentów przekazanych do przechowywania przez CAD "ARCHIWUM" po upływie wymaganego ustawą okresu przechowywania, jak również dokumentów dostarczonych z zewnątrz.
    Specjalny młyn do niszczenia papieru mieli i prasuje dokumenty, bez możliwości jakiegokolwiek ich odtworzenia zawartości (w IV klasie tajności wg DIN 32757). Cała procedura może odbywać się w obecności klienta lub może być dla niego rejestrowana i potwierdzona odpowiednim protokołem.
    Bardzo ważny dla Państwa jest fakt, że stosowane przez nas urządzenie do niszczenia dokumentów umożliwia niszczenie ich wraz z segregatorami w których są umieszczone, nie wymaga wyjmowania zszywaczy i spinaczy przez co nie ma możliwości zagubienia pojedynczych dokumentów.

    Dokumenty jawne ale ważne dla firmy
W tym przypadku klient przygotowuje dokumenty w dowolnej formie , umieszcza je w dowolnych pojemnikach i dostarcza je do siedziby CAD Archiwum, istnieje też możliwość odbioru dokumentów transportem CAD Archiwum.
Dokumenty zostają zniszczone przy udziale komisji Archiwum, możliwa jest też obecność klienta podczas procesu niszczenia. CAD Archiwum wystawia certyfikat poświadczający zniszczenie przekazanych dokumentów.

    Dokumenty niejawne
CAD Archiwum dostarcza do klienta worki na dokumenty oraz plomby równocześnie udzielając instruktażu odnośnie sposobu ich pakowania i plombowania. Następnie spakowane worki odbierane są transportem CAD Archiwum i przewożone do miejsca niszczenia gdzie poddane są procesowi mielenia. Na życzenie klient może być obecny podczas procesu niszczenia. CAD Archiwum wystawia certyfikat poświadczający zniszczenie przekazanych dokumentów.

Przechowywanie dokumentów
    Magazyn CAD "ARCHIWUM" mieści się w budynku specjalnie przystosowanym do przechowywania dokumentów, wyposażonym w instalacje alarmowe -antywłamaniową i pożarową. Budynek wraz z otaczającym terenem jest zabezpieczony i chroniony przez specjalistyczną firmę. Wszystkie pudła zawierające dokumenty, przechowywane w magazynie są oznaczone wyłącznie kodami kreskowymi, a ich rozmieszczenie na regałach magazynowych jest przypadkowe. Klient może założyć własne plomby na pudła zawierające dokumenty przekazywane do ARCHIWUM.
    Na żądanie klienta CAD "ARCHIWUM"   udostępnia przechowywane pudła oraz pojedyncze dokumenty do wglądu  lub innego wykorzystania. Każde udostępnienie dokumentów odnotowywane jest w rejestrze czynności. Odbiór i dostawa pudeł może odbywać się transportem CAD "ARCHIWUM".
    Centrum posiada polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności, w szczególności przechowywania dokumentów.

Gwarancja bezpieczeństwa
    CAD Archiwum daje gwarancję bezpieczeństwa przed utratą lub ujawnieniem informacji zawartych w przekazywanych dokumentach.
    Do przewozu dokumentów używane są specjalne worki bankowe o wymiarach 500 x 800 zgodne z wymogami NBP, do zabezpieczania worków stosowane są plomby z unikalnymi numerami, skonstruowane w sposób uniemożliwiający dostęp do worka bez naruszenia ich konstrukcji.
    Przewozem i niszczeniem dokumentów zajmują się pracownicy specjalnie do tego celu przeszkoleni.
Cały proces niszczenia dokumentów odbywa się zgodnie
z ustalonymi procedurami zgodnymi z ISO 9002, CAD Archiwum jest obecnie w fazie wprowadzania normy ISO.

Firma działa w oparciu o:
Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997
Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Inne przepisy kodeksu karnego

Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu dodatkowych wyjaśnień i przedstawia procedury związane z niszczeniem dokumentów.