Bio-Med Sp. z o.o. Biuro Zarządu

Adres:
Szczukowskie Górki 1a
26-065 Piekoszów
woj. świętokrzyskie


Kontakt:
Telefon: (41) 330-12-17Godziny otwarcia:
Pn.-pt. 7.30-15.30Licznik odwiedzin:

Opis działalności:

Usługi:

BIO-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach działa w branży ochrony środowiska od 2001 roku, świadcząc kompleksowe usługi związane z gospodarowaniem odpadami, polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, na terenie całego kraju.
W tym czasie spółka zdobyła znaczący udział w rynku odpadów przemysłowych i stała się liczącym partnerem dla polskich firm. Oferta spółki jest nieustannie dostosowywana do oczekiwań klientów, a jakość usług odpowiada standardom unijnym. Swoją pozycję spółka buduje opierając się na wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze.

NASZA OFERTA

Zbieramy odpady:

 • przemysłu wytwórczego
 • przemysłu wydobywczego
 • budownictwa
 • rolnictwa
 • leśnictwa
 • usług

Produkujemy i sprzedajemy (z dostawą do klienta):

 • biomasę,
 • paliwo alternatywne
 • nawóz organiczno-mineralny Gramed

Świadczymy usługi w zakresie:

 • unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
 • niszczeniu i unieszkodliwiania produktów niepałnowartościowych lub wycofanych ze sprzedaży
 • niszczeniu danych, dokumentów, nośników magnetycznych i cyfrowych
 • unieszkodliwiania trucizn, odczynników chemicznych, leków, katalizatorów
 • unieszkodliwiania azbestu, papy, i smoły
 • utylizacji chłodnic, aktywnych węgli, sorbentów i absorbentów
 • recyklingu sprzętu elektronicznego, komputerowego i AGD, baterii i tworzyw sztucznych

Zapewniamy:

 • odbiór odpadów od wytwórcy i transport do miejsca unieszkodliwienia
 • przekazanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie, recykling lub wykorzystanie odpadów

Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie doboru technologii unieszkodliwiania odpadów
 • profesjonalne opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • przygotowanie dokumentów i wniosków o wydanie decyzji
 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań określonych przepisami prawa
 • opracowywanie projektów likwidacji skażeń
 • sprawozdawczość i reprezentacę w urzędach
 • zapewniamy obsługę w zakresie pomiarów, badań i projektów z dziedziny ochrony środowiska
 • dostawy paliwa alternatywnego i biomasy

Wykonujemy m.in. obowiązki firm określone w ustawie
z dn. 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców,
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawie
z dn. 27.04.2001 r. o odpadach

Gwarantujemy:

 • wysoką jakość usług
 • wiarygodność
 • terminowość realizacji
 • optymalny koszt
  

Biuro Zarządu
Szczukowskie Górki 1a
26-065 Piekoszów

Zakład Gospodarki Odpadami
26-065 Piekoszów 
Szczukowskie Górki 1A
(41) 330-12-17