CEWOK Biuro Techniczno-Handlowe C.W.i K.

Adres:
ul. Floriańska 2
03-707 Warszawa
woj. mazowieckie


Kontakt:
Telefon: (22) 618-06-03
Telefon: (22) 670-22-97
Fax: (22) 670-21-25
Licznik odwiedzin:

Opis działalności:

Hurt:

Firma oferuje podstawowy asortyment, który obejmuje:

 • przeponowe naczynia ciśnieniowe REFLEX - Niemcy
 • zawory kulowe dla ciepłownictwa
  NAVAL-OY - Finlandia, oraz polskich producentów
 • zawory kulowe dla instalacji ITAP - Włochy, RAVANI - Włochy
 • odmulacze IOW, filtry siatkowe FS-1, magnetoodmulacze OISm - Polska
 • wymienniki JAD - Polska, wymienniki płytowe
  SWEP - Szwecja
 • pompy GRUNDFOS, WILO - Niemcy, LFP - Polska
 • zawory bezpieczeństwa SYR, Si - Polska
 • urządzenia automatycznej regulacji SAMSON, DANFOSS-Dania, Honeywell - USA TAC - Szwecja
 • liczniki ciepła APATOR - Polska, SCHLUMGERGER - Szwecja, KFAP - Polska
 • zawory termostatyczne przygrzejnikowe
  DANFOSS - Dania, Jan-K - Polska
 • odpowietrzniki, manometry, termometry
 • otuliny termoizolacyjne dla rur, zaworów, wymienników, odmulaczy i  magnetoodmulaczy
 • rury wodociągowe i kanalizacyjne PCV dla sieci zewnętrznych
 • rury kanalizacyjne betonowe firmy ALSYBET - Polska, rury z PCV i PE firmy MABO-TURLEN 
  oraz rury z polimerobetonu, studzienki kanalizacyjne z tworzywa i polimerobetonu
 • oczyszczalnie z tworzywa
 • armatura wodociągowa ZETKAMA - Polska
 • zawory zwrotne
 • grzejniki PURMO
 • przepustnice NAVAL - Finlandia, GESTRA - Niemcy

Asortyment ten w każdej chwili firma może rozszerzyć realizując kompletację dostaw urządzeń zgodnie z potrzebami klientów.

Armatura i urządzenia oferowane przez firmę charakteryzuje precyzja i niezawodność sprawdzona wielokrotnie w praktyce.

Firma posiada wszystkie niezbędne atesty - UDT,
C0BRTl INSTAL, uprawniające do stosowanla na terenie całego kraju.

Konkurencyjne ceny, natychmiastowy odbiór towarów.

Usługi:

Projektowanie i wykonawstwo pod klucz infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, w szczególności:

 • oczyszczalnie ścieków różnych wydajności projektowane i wykonywane w konstrukcji żelbetowej, stalowej i z tworzyw sztucznych
 • pompownie w obudowie z tworzyw sztucznych, polimerobetonu oraz w konstrukcji betonowej i żelbetowej z pompami zatapialnymi
 • sieci kanalizacyjne i wodociągowe, magistralne i rozdzielcze z tworzywa, kamionki, betonu, żeliwa stali oraz wszystkie występujące obiekty na sieci
 • sieci kanalizacyjne ciśnieniowe
 • ujęcia wody powierzchniowej i wgłębnej oraz stacje uzdatniania wody
 • sieci cieplne w różnych technologiach, w tym sieci preizolowane
 • obiekty ciepłownicze: kotłownie, przepompownie, węzły cieplne
 • instalacje wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych
 • sieci gazowe
 • sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, układy automatyki i sterowania dla obiektów komunalnych
 • sieci telefoniczne
 • opracowania geotechniczne, wiercenia badawcze gruntu

W swoich opracowaniach firma stosuje nowoczesne technologie odnośnie materiałów i rozwiązań projektowych np:

 • przepompownie, w których pompy i kratę umieszcza się we wspólnej studzience wykonanej z tworzywa, lub polimerobetonu charakteryzujące się łatwością i szybkością montażu oraz trwałością konstrukcji
 • sieci wodociągowe z rur z tworzywa
 • sieci kanalizacyjne z kamionki i tworzywa o parametrach wytrzymałościowych umożliwiających układanie przewodów bez dodatkowych wzmocnień np. przez obetonowanie
 • sieci preizolowane w różnych technologiach umożliwiające układanie sieci centralnego ogrzewania bez obudowy kanałowej. Główne zalety to trwałość,  niezawodność, prosty, szybki montaż w każdych warunkach gruntowo-wodnych bez konieczności wykonywania drenażu

Firma posiada rekomendację:
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS. Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SPEC. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. W-wy MPWiK. Dyrekcji Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków w Warszawie. Firma jest członkiem Polskiej lzby Projektowania Budowlanego.

Biuro Handlowe:
02-269 Warszawa, ul. Skibicka 31,
tel. (22) 868-50-62 do 64, (22) 846-27-44
kom. (601) 22-04-62