Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Adres:
ul. al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
woj. małopolskie


Kontakt:
Telefon: (12) 628-34-47
Telefon: (12) 628-36-62
Fax: (12) 628-35-99Godziny otwarcia:
śr., czwart., pt. 8.00-16.00
sob., niedz. 8.00-17.00Licznik odwiedzin:

Opis działalności:

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości - Członek Rzeczywisty Klubu Polskie Forum ISO 9000
(Nr 777); Członek Rzeczywisty Klubu Polskich  Laboratoriów Badawczych (Nr 665) - zaprasza do udziału w następujących formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg Norm lSO 9000 (18 edycja)
 • Zarządzanie Środowiskowe-ISO14000 (5 edycja)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  (23 edycja)
 • Gospodarowanie Odpadami i Substancjami Niebezpiecznymi (4 edycja)
 • Diagnostyka Pojazdów Samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa (5 edycja)
 • Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (4 edycja)
 • Audytor Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych (2 edycja)
 • Inżynieria Medyczna (2 edycja)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem lnformacji
  (1 edycja)
 • Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii
  (1 edycja)
 • Logistyka i Transport Drogowy (1 edycja)

KURSY SPECJALISTYCZNE:

 • Kurs na Asystenta Systemu Zarządzania Jakością (wg kryteriów PCBCS.A.)
 • Kurs na Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością (wg kryteriów PCBCS.A.)
 • Kurs na Asystenta Systemu Zarządzania BHP
  (wg kryteriów PCBCS.A.)
 • Kurs na Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego (wg kryteriów PCBCS.A.)
 • Kurs na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością (wg normy lSO 9001:2000)
 • Kurs (szkolenie): System HACCP - zasady, wdrażanie, utrzymywanie
 • Kurs (szkolenie): Auditor wewnętrzny systemu HACCP
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
 • Kurs: Doradca do spraw bezpieczeństwa
  w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Kursy dokształcające dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (podstawowe - wszystkich klas; specjalistyczne - klasy 1, klasy 7 oraz w cysternach)

BHP - INSTRUKTAŻE ORAZ SZKOLENIA OKRESOWE:

 • Szkolenie pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • Szkolenie pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie pracowników służby BHP
 • Instruktaż ogólny
 • Instruktaż stanowiskowy

Informacje szczegółowe: 
dr inż. Adam Tabor, mgr Agnieszka Pieczonka,
mgr inż. Dominika Ulmańska 
tel. (12) 628-34-47, 628-37-48, 628-36-62
fax (12) 628-35-99
e-mail: cj@pk.edu.pl; atabor@mech.pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/cj