KON-WIND Jan £uczak

Adres:
ul. 11 Listopada 19
62-510 Konin
woj. wielkopolskie


Kontakt:
Telefon: (63) 243-29-51
Fax: (63) 243-29-51
Tel. kom.: (502) 16-78-87Godziny otwarcia:
8-16
Licznik odwiedzin:

Opis dzia³alno¶ci:

Us³ugi:

  • montaæ, naprawa, konserwacja i modernizacja:  
    • windy, d¼wigi