"LEMITOR" OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.

Adres:
ul. Jana Długosza 40
51-162 Wrocław
woj. dolnośląskie


Kontakt:
Telefon: (71) 325-25-90
Telefon: (71) 326-02-40
Fax: (71) 326-02-40Godziny otwarcia:
7-15Licznik odwiedzin:


Opis działalności:

Oferta kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska, wynikającej z obowiązującego prawa.

 • ochrona środowiska
  • badanie czystości powietrza - pomiary
  • studium ochrony powietrza - analiza uciążliwości
  • operat wodno-prawny
 • gospodarka odpadami
 • ocena oddziaływania na środowisko projektowanych i istniejących obiektów
 • ekspertyzy urządzeń przemysłowych w zakresie ochrony środowiska
 • projektowanie instalacji do ochrony powietrza
 • naliczanie opłat kwartalnych z tytułu korzystania ze środowiska
 • przeglądy ekologiczne
 • wnioski o pozwolenie zintegrowane
 • programy ochrony środowiska dla gmin
 • pozwolenia zintegrowane
 • pomiary hałasu


 
l>