Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Maciej Brzosko

Adres:
ul. Jana Pawła II 9B/1
05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie


Kontakt:
Telefon: (22) 756-29-59
Fax: (22) 737-01-66
Tel. kom.: (602) 506-405Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek godz. 8.00-16.00Licznik odwiedzin:


Opis działalności:

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • opracowania map do celów projektowych
 • opracowania map sytuacyjno-wysokościowych
 • opracowania map do innych celów
 • uzgadniania dokumentacji projektu pomiarów realizacyjnych:
  • wytyczanie budynków
  • urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiarów inwentaryzacyjnych i sporządzania dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenów
 • geodezyjnej obsługi inwestycji
 • pomiarów kontroli budynków i budowli, badań przemieszczeń i odkształceń
 • pomiarów elewacji budynków
 • pomiarów powierzchni i kubatur lokali