REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.

Adres:
ul. Starodworska 1
80-137 Gdańsk
woj. pomorskie


Kontakt:
Telefon: (58) 558-47-20
Fax: (58) 558-47-21Godziny otwarcia:
8:00 - 16:00
Licznik odwiedzin:

Opis działalności:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. jest największą polską spółką audytorską w rejonie Polski Północnej. W 2004 r. Spółka podpisała umowę o współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych biorąc udział w programie Giełdowych Firm Partnerskich. Zadaniem firmy jest szeroko rozumiana pomoc zarówno podczas procesu sporządzania prospektów emisyjnych lub innych dokumentów informacyjnych potencjalnych emitentów, jak również bieżące doradztwo związane z obecnością spółek na giełdowym parkiecie.  Przedmiotem działania naszej Spółki, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, jest:- badanie sprawozdań finansowych,
- badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
- doradztwo w dziedzinie rachunkowości,
- doradztwo podatkowe,
- doradztwo przy przekształceniach i fuzjach,
- przygotowywanie prospektów emisyjnych,
- działalność szkoleniowa i wydawnicza w zakresie

   rachunkowości.