TARCOPOL Sp. z o.o.

Adres:
ul. Stanisławowska 27
54-611 Wrocław
woj. dolnośląskie


Kontakt:
Telefon: (71) 795-40-20
Fax: (71) 795-40-22Godziny otwarcia:
7-15
Licznik odwiedzin:

Opis działalności:

Usługi:

 • Specjalistyczne roboty mostowe
 • Projektowanie, badania i ekspertyzy

Wykonujemy:

 • bitumiczne przekrycia dylatacyjne typu TARCO
 • nawierzchnie z żywic epoksydowych TAREPOXY
 • naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych
 • kompleksowe remonty obiektów mostowych
 • ekspertyzy techniczne oraz projekty remontów i budowy obiektów mostowych
 • kompleksową ocenę stanu technicznego obiektów mostowych
 • kontrolę jakości betonu in-situ w konstrukcjach istniejących i nowo budowanych
 • kompleksową obsługę laboratoryjno-badawczą betonowych obiektów mostowych
 • warstwy ochronne izolacji oraz nawierzchnie na mostach z asfaltu twardolanego

Prowadzimy:

 • dystrybucję materiałów typu PCC systemu TAPECRETE do napraw i ochrony konstrukcji betonowych
 • sprzedaż nowoczesnych przyrządów pomiarowo-badawczych duńskiej firmy GERMANN INSTRUMENTS A/S na zasadzie wyłącznego przedstawicielstwa
 • doradztwo i szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych