Administracja Publiczna

Swietokrzyski Urzad Wojewodzki
al.IX Wiekow Kielc 3
25-516 Kielce
fax. (0-41) 343-43-60

Urzad Miasta Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
tel. (0-41) 367-60-00
fax. (0-41) 344-43-91
www.um.kielce.pl

Powiatowy Urzad Pracy
ul. Kolberga 4
25-955 Kielce
tel. (041) 345-16-31 do 37 wewn.535
fax. (0-41) 345-16-38

Wojewodzki Urzad Pracy
al.IX Wiekow Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (0-41) 342-19-49
fax. (0-41) 368-08-25

Sejmik Samorzadowy
al.IX Wiekow Kielc 3
tel. (0-41) 342-14-46
fax. (0-41) 344-52-65

Urzad Celny
ul. Sciegiennego 264 d
25-116 Kielce
tel. (0-41) 362-90-70
fax. (0-41) 362-90-70

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna
ul. Jagiellonska 68
25-734 Kielce
tel. (0-41) 366-45-11

Dyrekcja Okregowa Drog Publicznych
ul. Paderewskiego 43/45
25-502 Kielce
tel. (0-41) 345-74-31
fax. (0-41) 366-48-04


Miejski Zarzad Budynkow
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce
tel. (0-41) 344-66-47
fax. (0-41) 344-66-47

Kuratorium Oswiaty
al. IX Wiekow Kielc 3
tel. (0-41) 342-16-34
fax. (0-41) 344-80-34

Najwyzsza Izba Kontroli
al. 1000-lecia Panstwa Polskiego 4
25-520 Kielce
tel. (0-41) 344-66-15
fax. (0-41) 366-66-15

Wojewodzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 76
25-501 Kielce
tel. (0-41) 366-19-41
fax. (0-41) 366-22-34

Wojewodzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej
al. IX Wiekow Kielc 3
tel. (0-41) 342-14-66

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
al. IX Wiekow Kielc 3
tel. (0-41) 342-12-34
fax. (0-41) 344-55-34

Regionalna Izba Orachunkowa
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
tel. (0-41) 344-63-82

Swietokrzyska Izba Lekarska
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce
tel. (041) 368-75-67
fax. (0-41) 362-15-00

Urzad Statystyczny
ul. Wroblewskiego 2
25-369 Kielce
tel. (0-41) 361-28-15
fax. (0-41) 361-15-42

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
al. IX Wiekow Kielc 3
25- 516 Kielce
tel. (0-41) 344-27-20
fax. (0-41) 344-27-20

Sad Okregowy
ul. Seminaryjska 12a
25-372 Kielce
tel. (0-41) 361-75-55

Sad Rejonowy
ul. Wroblweskiego 4
25-369 Kielce
tel. (0-41) 368-70-20
ul.Warszawska 44
25-312 Kielce
tel. (0-41) 344-60-81, 349-56-67
fax. (0-41) 344-29-35

Prokuratura Okregowa
ul. Mickiewicza 7
25-352 Kielce
tel. (0-41) 361-32-30
fax. (0-41) 361-32-40

Prokuratura Rejonowa
ul. Wesola 51
25-363 Kielce
tel. (041) 364-98-00

Swietokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
ul. sw. Leonarda 10
25-311 Kielce
tel. (0-41) 344-53-71
fax. (0-41) 344-53-71

Wojewodzka Kolumna Transportu Sanitarnego
ul. Pakosz 72
25-040 Kielce
tel. (0-41) 361-23-44
fax. (0-41) 361-73-43  Newsletter

   

CHAT

We invite you to talk to our consultants on-line.
They will answer your questions concerning Polish companies and theirs activities using CHAT.

Search


solidna firma 2003  wiecej...

Nakarm Glodne Dziecko

Now you can have free of charge e-mail accounts with a user-friendly on-line interface on www.9477.pl.

We invite you to look at our offer.

QUESTIONNAIRE

What is the situation of Polish companies after joining the EU?

What kind of advertisement is the most efficient?