Administracja publiczna - Lodz

 

Urzad Miasta 
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz   
www.uml.lodz.pl
 
tel. (0-42) 638-41-15 Prezydent
tel. (0-42) 638-41-36 Biuro Rady Miejskiej 
tel. (0-42) 638-46-58 Miejski Rzecznik Konsumentow
tel. (0-42) 638-42-15 Miejski Konserwator Ochrony Zabytkow
tel. (0-42) 638-47-11 Wydzial ochrony srodowiska i rolnictwa
tel. (0-42) 638-44-76 Wydzial promocji, rozwoju przedsiebiorczosci i miejsc pracy 
tel. (0-42) 638-43-73 Wydzial kultury
Piotrkowska 113

tel. (0-42) 638-45-75 Oddzial ochrony informacji niejawnych 
tel. (0-42) 638-44-42 Wydzial strategii i analiz 
tel. (0-42) 638-40-37 Wydzial budynkow i lokali 
tel. (0-42) 638-49-11 Wydzial drog i transportu publicznego
tel. (0-42) 638-42-93 Wydzial geodezji, katastru i inwentaryzacji 
tel. (0-42) 630-43-99 Wydzial gospodarowania majatkiem 
tel. (0-42) 638-49-12 Wydzial gospodarki komunalnej 
tel. (0-42) 638-43-51 Wydzial urbanistyki i architektury 
tel. (0-42) 638-46-64 Centrum Zarzadzania Kryzysowego
ul. Piotrkowska 175

tel. (0-42) 638-48-04 Wydzial edukacji i sportu
tel. (0-42) 638-46-23 Wydzial spraw spolecznych
tel. (0-42) 638-47-34 Wydzial zdrowia publicznego
Sienkiewicza 5

tel. (0-42) 638-50-23 Wydzial praw jazdy i rejestracji pojazdow
ul. Zachodnia 47

tel. (0-42) 638-42-13 Biuro kontroli i skarg 
ul. Piotrkowska 115

Delegatury Urzedu Miasta: 

Lodz - Baluty
ul. Zachodnia 47 
91-066 Lodz
tel. (0-42) 638 51 07

Lodz - Gorna
al. Politechniki 32
93-590 Lodz
tel. (0-42) 638 56 14

Lodz - Polesie 
Krzemieniecka 2b
94-030 Lodz
tel. (0-42) 638 52 82 

Lodz - Srodmiescie
Piotrkowska 153
90-440 Lodz
tel. (0-42) 638 57 57 

Lodz - Widzew
al. Pilsudskiego 100
92-202 Lodz
tel. (0-42) 638 53 42

 

Lodzki Urzad Wojewodzki w Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz
tel. (0-42) 664-10-00, 664-10-01
godziny pracy: pn, sr, czw, pt: 8.00 - 16.00, wt: 9.00 - 17.00
www.uw.lodz.pl

tel. (0-42) 664-15-15, 664-15-16 Gabinet Wojewody
tel. (0-42) 664-16-47, 664-12-82 Wydzial Prawny i Nadzoru
tel. (0-42) 664-10-76, 664–16-05, 664-13-69 Wydzial Finansow i Budzetu
tel. (0-42) 664-11-75 664-14-73 Wydzial Skarbu Panstwa i Przeksztalcen Wlasnosciowych
tel. (0-42) 664-14-17 Wydzial Zarzadzania Kryzysowego
tel. (0-42) 664-14-64, 664-16-21 Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi
tel. (0-42) 664-15-35 Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (0-42) 664-14-78 Biuro do Spraw Autostrad
tel. (0-42) 664-13-39 Wydzial Rozwoju Regionalnego
tel. (0-42) 664-17-14, 664-17-15 Wydzial Spraw Obywatelskich i Migracji
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Lodz
tel. (0-42) 664-21-67 Wydzial Srodowiska i Rolnictwa
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz
tel. (0-42) 664-20-01, 664-20-02 Wydzial Polityki Spolecznej
ul. Roosevelta 18, 90-056 Lodz
tel. (0-42) 664-15-70 Biuro Dyrektora Generalnego
tel. (0-42) 664-13-76 Zespol Audytu Wewnetrznego

 

Sejmik Wojewodztwa Lodzkiego 
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz
tel. (0-42) 630-90-36   
www.lodzkie.pl
marszalek@sejmik.lodz.pl
    
Starostwo Powiatowe Lodzkie - Grodzkie 
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz
tel. (0-42) 638-40-00   
www.uml.lodz.pl

 Newsletter

   

CHAT

We invite you to talk to our consultants on-line.
They will answer your questions concerning Polish companies and theirs activities using CHAT.

Search


solidna firma 2003  wiecej...

Nakarm Glodne Dziecko

Now you can have free of charge e-mail accounts with a user-friendly on-line interface on www.9477.pl.

We invite you to look at our offer.

QUESTIONNAIRE

What is the situation of Polish companies after joining the EU?

What kind of advertisement is the most efficient?