dzisiaj: 10-12-2023,  imieniny 
 
FIRMY I PRODUKTY PRZETARGI OFERTY PRACY WZORY PISM - PITy BIZNES NEWS INFORMATOR MIEJSKI

DARMOWY WPIS DO BAZY - REGULAMINREGULAMIN USŁUGI  Firma  w Internetowej Bazie Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. serwisu www.9477.pl - WPIS DARMOWY

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych Firmy zgłoszonych za pośrednictwem niniejszego Formularza - na stronach www.9477.pl oraz wszystkich stronach, które pozostają w administracji GM TAI Sp. z o.o. (www.tai.pl, www.pressinfo.pl).

 

Dane Firmy będą prezentowane w serwisie w formie BEZPŁATNEGO WPISU PODSTAWOWEGO, który zawiera: dane teleadresowe, telefon kontaktowy, krótki opis działalności (prezentacja w tekście alt.) oraz stronę www (jeśli została ujęta
w zgłoszeniu).

 

Zgłoszenie danych Firmy, jest jednoczesnym udzieleniem zgody na zredagowanie informacji dotyczących Firmy, zgodnie z obowiązującymi  standardami prezentacji w w/w serwisach pozostających w administracji GM TAI Sp. z o.o.

 

Dodanie Firmy do bazy jest równoznaczne z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 z dn. 18.07.2002, o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, sygnowanych przez GM TAI Sp. z o.o. lub podmioty, które zawarły z GM TAI Sp. z o.o pisemne umowy dotyczące wszystkich działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

 


Zgoda obejmuje działania prowadzone zarówno, za pośrednictwem wszystkich serwisów www pozostających w administracji GM TAI Sp. z o.o., jak i wszelkich wydawnictw sygnowanych przez Firmę (branżowe serwisy informacyjne, wydawnictwa multimedialne, wykazy teleadresowe, akcje z zakresu marketingu bezpośredniego i event marketingu) wobec wszystkich, którzy są zainteresowani działalnością i danymi Firmy.

 


Udzielona zgoda dotyczy w/w działań o charakterze promocyjnym - podejmowanych osobno lub łącznie - do czasu PISEMNEGO powiadomienia GM TAI Sp. z o. o. i jej wycofania. Zgłaszający zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec GM TAI Sp. z o.o., z tytułu ewentualnych błędów lub błędnych modyfikacji wpisu. GM TAI Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza i ewentualną dezinformację, która może z tego tytułu powstać.

 


Jeśli Zgłaszający zauważy nieprawidłowości, może zgłosić prośbę o korektę danych na adres: kontakt@9477.pl Zgłoszenie powinno zawierać następującą TREŚĆ:  Proszę poprawienie danych mojej Firmy w Bazie serwisu www.9477.pl oraz POPRAWNE DANE FIRMY: Nazwę, Adres, NIP, Telefon kontaktowy, Imię i Nazwisko Osoby kontaktowej. Po otrzymaniu informacji Administratorzy serwisu skontaktują się z Państwem w ciągu trzech dni roboczych - celem weryfikacji otrzymanego zgłoszenia. Następnie Wpis zostanie POPRAWIONY.

 


GM TAI Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do nieumieszczenia Wpisu Firmy, bez udzielania dodatkowych wyjaśnień.

 

Wycofanie zgody (lub informacje na temat likwidacji czy zwieszenia działalności Firmy) można przesłać na adres: kontakt@9477.pl Poprawne Zgłoszenie powinno zawierać następującą TREŚĆ: Proszę o usuniecie danych mojej Firmy z Bazy serwisu www.9477.pl oraz DANE FIRMY: Nazwę, Adres, NIP, Telefon kontaktowy, Imię i Nazwisko Osoby kontaktowej. Po otrzymaniu informacji Administratorzy serwisu skontaktują się z Państwem w ciągu trzech dni roboczych celem weryfikacji otrzymanego zgłoszenia. Następnie Wpis zostanie USUNIĘTY z naszej Bazy. Prosimy o przesyłanie kompletnych zgłoszeń dotyczących usunięcia wpisu z bazy.

 


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. (61) 852-52-25, pn-pt 8.00-16.00 lub via e-mail: kontakt@9477.pl

O nas I Konsultanci TAI I Nasi Klienci I Oddziały TAI I TAI w mediach I Kontakt I  Reklama w serwisie I