dzisiaj: 10-12-2023,  imieniny 
 
FIRMY I PRODUKTY PRZETARGI OFERTY PRACY WZORY PISM - PITy BIZNES NEWS INFORMATOR MIEJSKI

Regulamin Promocji - DARMOWA POWIERZCHNIA OGŁOSZENIOWA na www.9477.pl


Korzystając z warunków promocji DARMOWA POWIERZCHNIA OGŁOSZENIOWA na www.9477.pl użytkownik zgadza się przestrzegać jej zasad. Publikacja ogłoszenia na warunkach promocyjnych jest rozumiana jako akceptacja niniejszego Regulaminu, ktory jest integralną częścią promocji.1. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w ramach promocji zobowiazuje się do udostępnienia osobie fizycznej lub prawnej zawanymi dalej Użytkownikami bezpłatnej powierzchni ogłoszeniowej w serwisie
www.9477.pl 2. Okres emisji jednego ogłoszenia ustala się na 90 dni kalendarzowych.3. Aktywacja Powierzchni Ogłoszeniowej PRACA następuje po wypełnieniu FORMULARZA REJESTRACYJNEGO - dostępnego na stronach w Zakładce - DODAJ OGŁOSZENIE 
4. Na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Użytkownik otrzymuje Login i Hasło do Panelu Klienta.5. Panel Klienta znajduje się w prawej, górnej szpalcie serwisu www.9477.pl6. Umożliwia zarządzanie Aktualnym Ogłoszeniem, samodzielną aktywację kolejnych Powierzchni Ogłoszeniowych oraz ich Publikację.7. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za umyślne lub nieumyślne udostępnienie loginu i hasla do Panelu osobom trzecim.   8. Użytkownik umieszczający ogłoszenie w serwisie - bez względu na to czy zostało ono utworzone samodzielnie, czy za pośrednictwem administratorów - ponosi osobistą i prawną odpowiedzialność za jego treść oraz za ewentualne konsekwencje prawne związazane z naruszeniem przepisów prawa i dóbr osób trzecich.9. Dodanie bezpłatnego ogłoszenia do bazy jest równoznaczne z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 z dn. 18.07.2002, o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, sygnowanych przez Grupę Marketingową TAI Sp. z o.o. lub podmioty, które zawarły z nami pisemne umowy dotyczące wszystkich działań z zakresu marketingu bezpośredniego.

 


10. Zgłaszający udziela zgody na przetwarzanie, wysyłanie i przekazywanie do celów komercyjnych zgłoszonych danych w kraju i za granicą. Zgoda obejmuje działania prowadzone zarówno, za pośrednictwem wszystkich serwisów www pozostających w administracji Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o., jak i wszelkich wydawnictw sygnowanych przez Firmę (branżowe serwisy informacyjne, wydawnictwa multimedialne, wykazy teleadresowe, akcje z zakresu marketingu bezpośredniego i event marketingu) wobec wszystkich, którzy są zainteresowani działalnością i danymi Firmy.


11. Jako administratorzy portalu
www.9477.pl nie ingerujemy w treść ogłoszeń ale zastrzegamy sobie prawo do niedopuszczenia do emisji lub usunięcia ogłoszenia - bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika - jeśli uznamy, że treści, które prezentuje są nieodpowiednie, niemerytoryczne lub naruszają przepisy prawa.


12. Dodatkowo sytuacjach wymienionych w punkcie 11.zastrzegamy sobie także prawo do udostępnienia organom ścigania, wszelkich niezbędnych informacji związanych z okolicznościami świadczenia promocji, o jakie organ taki wystąpi.

O nas I Konsultanci TAI I Nasi Klienci I Oddziały TAI I TAI w mediach I Kontakt I  Reklama w serwisie I